Jeśli masz aktywną usługę, umowę powierzenia danych osobowych możesz podpisać z nami online. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta i utwórz zgłoszenie z taką prośbą w treści umieszczając:

  1. informację na temat usługi, której umową ma dotyczyć,
  2. wskazanie jakich danych dotyczy powierzenie, przykładowo dane klientów sklepu internetowego, dane zawarte w korespondencji e-mail czy dane wprowadzane do systemu służącego do wystawiania faktur. Dobrą praktyką jest również wskazanie na zakres danych, czyli dopisane o jakie dane konkretnie chodzi (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania etc.).

Na tej podstawie zostanie dla Ciebie przygotowana indywidualna umowa, która zostanie przesłana także poprzez Panel Klienta jako odpowiedź na zgłoszenie.

Umowę można podpisać wyłącznie na naszym wzorze i nie ma możliwości negocjowania jej treści.

WAŻNE! Przygotowana w ten sposób umowa nie wymaga podpisania w formie pisemnej, ani odsyłania jej drogą pocztową, gdyż jest zawierana w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego tj. akceptacji wzorca umownego.

PROMOCJE
ARCHIWUM