blog

Odtwórz film na temat jak podejrzeć działania konkurencji
Odtwórz film na temat jak zrobić intro do wideo
Jak stworzyć plan kursu
Jak stworzyć plan kursu?

Czy można zacząć tworzyć kurs online bez spisanego precyzyjnie planu? Można, jednak możliwe, że ważne zagadnienia zostaną pominięte, a szkolenie